1,0 Kinaparakit (Psittacula derbiana) eller – på engelsk betegnet med det imponerende artsnavn ”Lord Derby’s Parakeet” – hører med en længde på ca. 50 cm til blandt de største Alexanderparakitter. Hos voksne fugle er der en tydelig forskel mellem kønnene med hannen som den mest farveprægtige med sit overvejende koralrøde overnæb og blå til violetblå hoved. I naturen forekommer den såvel i det sydlige Kina (Tibet) som det nordlige Indien typisk i højder fra 1.200 til 4.000 m.

1,0 Kinaparakit (Psittacula derbiana) eller – på engelsk betegnet med det imponerende artsnavn ”Lord Derby’s Parakeet” – hører med en længde på ca. 50 cm til blandt de største Alexanderparakitter. Hos voksne fugle er der en tydelig forskel mellem kønnene med hannen som den mest farveprægtige med sit overvejende koralrøde overnæb og blå til violetblå hoved. I naturen forekommer den såvel i det sydlige Kina (Tibet) som det nordlige Indien typisk i højder fra 1.200 til 4.000 m.

Del siden